DUS-Podcast

DUS-Podcast hvor Det Udenrigspolitiske Selskab bringer interviews, debat og analyser om udenrigspolitik og internationale forhold.

Loading
59

Episodes Date

Danmark har indtil 30. juni 2020 haft formandskabet for Østersørådet. Det er der ikke blevet talt meget om, selv om rådet blev etableret for at skabe balance i regionen i samspil med Rusland og vi kun...
July 2, 2020
Hvor stiller EU sig i en verden, hvis politiske tektoniske planer er i stor bevægelse? Hvordan forholder vi os til at USA trækker sig ud af de internationale aftaler samtidig med at Kina er mere aktiv...
June 22, 2020
Sikkerhedspolitiske eksperter Per Carlsen og Tage Baumann hæver i dette afsnit blikket fra corona-kaoset i Danmark for at skabe overblik over, hvad pandemien har gjort ved sikkerhedspolitikken og -sam...
May 29, 2020
Danmark er kendt som en trofast amerikansk allieret. Mange års missioner i Irak og Afghanistan har sikret Danmark en plads i det bedste selskab af USA’s venner. Men i USA sætter Trump ’America First’ ...
April 20, 2020
Temaet for det årlige udenrigs- og sikkerhedspolitiske topmøde i München i februar var begrebet Westlessness.   Pandemien, som hærger nu, har ikke gjort spørgsmålet om Westlessness - forstået som vest...
April 2, 2020
Murens fald ændrede den politiske verden, som vi kendte den. Pludselig var USA den altdominerende magt, hvilket fik stor indflydelse på dansk udenrigspolitisk. En af de første, der skulle navigere i d...
March 26, 2020
I dette afsnit er der fokus på en af danmarkshistoriens mest karismatiske og konfrontatoriske udenrigsministre: Uffe Ellemann-Jensen. Ellemann-Jensen blev udenrigsminister i en omskiftelig periode i v...
March 19, 2020
Portugal har en socialdemokratisk regering, er en atlanterhavsstat, har grøn omstilling og inklusion som hovedprojekt og næsten ingen udtalt populisme. I januar 2021 overtager Portugal formandskabet f...
March 17, 2020
Dette afsnit omhandler den socialdemokratiske udenrigsminister K.B. Andersen, der satte Danmark i en hovedrolle i det sikkerhedspolitiske spil under den kolde krig. Han sørgede for, at Danmark havde f...
March 12, 2020
Jens Otto Krag er en af de mest markante skikkelser i nyere dansk politik. Han førte Danmark ind i EF og besad store visioner for Danmarks rolle i Europa. Han havde en vigtig rolle som diplomat mellem...
March 6, 2020

Load more